Czas prac budowlanych: 18 miesięcy

Charakterystyka obiektu

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 4 400 m2

Liczba budynków: 2

Liczba mieszkań: 49

Liczba modułów: 90

Liczba kondygnacji: 4