Investor: Bjørnåsen Syd 3 AS

Prosjektet er gjennomført: 12.2013 / 04.2014

Scene I (Z1, Z2, X3) / Scene II (X1, X2)

Beskrivelse av bygningen:

Total BRA: 5 340 m2 / 3 274 m2

Antall bygninger: 3 / 2

Antall leiligheter: 96 / 62

Antall moduler: 120 / 88

Antall etasjer: 4