Roman Jakubowski

Roman JakubowskiAvdelingsdirektør for Unihouse

Født i 1975. Sivilingeniør med mastergrad. Han har eksamen fra Bialystok teknologiske universitet innen byggteknologi og -organisasjon , samt høyere studier i eiendomsvurdering. Han begynte sin profesjonelle karriere umiddelbart etter studier i Veiadministrasjon i Bialystok, distriktet Sokółka som spesialist i teknisk avdeling. På Unibep SA har han jobbet siden 2. februar 2001. Han har gått gjennom nesten alle nivåer i karrieren sin. Han var byggingeniør, byggeleder og kontraktsjef. Han ledet oppførelsen av det prestisjetunge Alfa-galleriet i Białystok. Han var også direktør for nordøst- markedet. I 6 år har han vært leder for Unihouse avdeling.

Marek Poplawski

Marek PopławskiSalgs- og markedsføringsdirektør

Født i 1975. Han har mastergrad innen markedsføring, bachelorgrad innenmarkedsføring og ledelse og MBA-studier ved Academy of Finance and Management i Białystok. Han har utviklet sin profesjonelle karriere i egne etreprenørfirmaer, for eksempel Poplawski Ltd, Flytech Ltd og PHU Flytech på det polske og engelske markedet. Han har vært ansatt iIUnihouse Avdelingen i Unibep SA siden 2011. I 4 år var han kontraktssjef for det norske markedet. I 2014 ble han leder av bud- og salgsavdelingen og etter to år ble han tildelt prisen "Leder av Unibep-konsernet" for salgsporteføljen i 2015. Siden 2018 har han vært selskapets salgs- og markedsføringsdirektør.

Micha Urbankowski22

Michał UrbankowskiSalgsdirektør for det svenske markedet

Født i 1978. Han ble uteksaminert fra Warsaw School of Economics i Warszawa i 2002, og i 2014 fullførte han videre høyskoleutdanning innen utenrikshandel ved samme høyskole. Han er innehaver av det svenske sertifikatet for anbudgivere ved offentlige anbud (Certifierad Anbudsgivare Offentliga Upphandlingar i Sverige). Etter at han fullførte høyskolestudiene, har han jobbet med handel, eksportmarkedsføring og forretningsutvikling i forskjellige utenlandske markeder, blant annet i den svenske banken SEB (2003-2004) og i eksportavdelingen i Impexmetal SA (2004-2005), samt som konsul for handel ved avdelingene for handelsmarkedsføring av og investeringer ved Polens generalkonsulat i Los Angeles (2005-2008) og New York (2008-2012) . Han har vært ansatt i Unibep siden 2014 som spesialist for det svenske markedet, og siden 2017 som salgsdirektør for det svenske markedet.

Marcin Golebiewski

Marcin GołębiewskiAdministrerende direktør

Født i 1981. Mastergrad i sivilingeniør. Siden slutten av studiet, eller siden 2006, han har vært assosiert med Unihouse Oddział Unibep. Han var en formann, byggeleder, montasjeleder og kontraktsjef påbyggeplasser i Polen og Norge. Han overvåker gjennomføring og finansiering av prosjekter i Skandinavia.

Andrzej Bogus

Andrzej BogusDyrektor Produkcji

Urodzony w 1973 roku. Wykształcenie wyższe, inżynier budownictwa. Swoją karierę zawodową rozpoczął w BPBP Przemysłówka Białystok jako majster i inżynier budowy. W Unibep SA od 2002 roku. Awansował od stanowiska zastępcy kierownika budowy, poprzez kierownika budowy, kierownika kontraktu, do dyrektora rynku. W 2013 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora Oddziału Unihouse, pełni funkcję dyrektora produkcji.

Marcin Wojtach

Marcin WojtachDirektør for det norske markedet

Født i 1978. Sivilingeniør med mastergrad. Fra ferdigstillelse av studier relatert til konstruksjon, arbeider på byggeplasser på det britiske og polske markedet, fra byggingeniør til byggeleder. På Unihouse fra 2013 som kontraktsjef, investerer i Trondheim, Norge. Siden 2016 har han vært direktør for det norske markedet.

Tomasz Kiezel

Tomasz KieżelDirektør for det svenske markedet

Født i 1981. Han ble uteksaminert fra Bialystok teknologiske universitet som sivilingeniør. Siden han avsluttet studiene i 2005, har han vært involvert i utformingen av trekonstruksjoner i Polen og Storbritannia. I Unihouse siden 2014. Som kontraktsjef har han vellykket implementert kontrakter på det norske markedet. Siden mars 2017 har han vært direktør for det svenske markedet.