Om oss

Modulbygging blir stadig mer populært og blir også mer og mer verdsatt i Polen. Troen på at modulene bare brukes til å bygge containere, midlertidige kontorlokaler eller utstillingspaviljonger hører fortiden til. Moderne prefabrikert byggeteknologi tillater bygging av både små barnehager og høyhusbebyggelse eller hoteller. Og alt dette i treskjelett.

Fra 1. april 2020 vil Unibep SA og alle Unibep Gruppe-selskaper ha en ny logo. Det står blant annet i sammenheng med 70-årsjubileum for Unibep SA, et selskap som ble stiftet 1. april 1950. Logoen er mer moderne, mer brukervennlig. Ett element forble praktisk talt uendret - tre piler som har vært karakteristiske for Unibep Gruppe i nesten 15 år.

Unihouse SA er et nytt selskap i Unibep Gruppe. Sławomir Kiszycki er styreleder, Przemysław Pruszyński – viseleder i styret, Roman Jakubowski og Marcin Gołębiewski - medlemmer i styret for Unihouse SA. Unibep SA er eneeier i selskapet.

Unihouse SA er en fortsettelse av Unihouse Avdeling av Unibep SA - dette er faktisk bare en rettslig endring. - På den ekstraordinære generalforsamlingen for aksjonærer som ble holdt den 28. februar 2019, bestemte eierne at Unihouse Avdeling skulle bli et uavhengig selskap - forklarer Sławomir Kiszycki, Styreleder i Unihouse SA. - I flere måneder har vi jobbet for å gjøre avdelingen uavhengig i alle aspekter: juridisk, organisatorisk, økonomisk og finansjelt. Fra 1. november 2019 jobber et styre med fire medlemmer og alle ansatte byttet arbeidsgiver - til Unihouse SA.

Verken virksomhetsprofilen eller arbeidsplassen har endret seg – det skal bygges innovative, økologiske og høykvalitetsbygg i treteknologi i husfabrikken av moduler i Bielsk Podlaski, som deretter blir montert i Norge, Sverige eller Polen.

- I dag er Unihouse SA virkelig en stor virksomhet. Den sysselsetter over 500 personer, registrerte over 140 millioner PLN av omsetningen i 2018, men allerede i 2019 forventer den nesten 200 millioner PLN. Den driver en helt annen aktivitet enn Unibep SA. - forklarer Sławomir Kiszycki. - Unihouse er også på andre markeder enn morselskapet - i dag er det hovedsakelig Skandinavia. Denne endringen gir mulighet for utvikling og spesialisering, mens den ikke stenger veien for synergi mellom våre selskaper og andre avdelinger. Jeg er overbevist om at Unihouse i sitt nye struktur vil bli enda bedre styrt, arbeid kan være enda mer effektivt og det har sjanse til å bli en uavhengig, seriøs aktør på markedet av modulbygging både i utlandet og i Polen.

Ifølge Jan Mikołuszko, leder for representantskap i Unibep SA og samtidig representant av den største aksjonæren i dette selskapet, vil separasjon av Unihouse SA fra Unibep SA sitt struktur være til fordel for alle: ansatte, markedet og eiere. - Vi har investert flere titalls millioner PLN i fabrikken. I dag er det et anlegg som er fullt utstyrt for å produsere moduler av høyeste kvalitet. Nå er det tid til å skape seg et marked - hevder Jan Mikołuszko. - Jeg tror at modulbygging har en stor fremtid foran seg og dette betyr at man kan se på fremtiden til Unihouse SA med optimisme.

Prosjekter implementert av Unihouse SA inkluderer flerfamiliehus bygget i modulteknologi av tre, samt handelsbygg (hovedsakelig rettet mot det polske markedet) og spesialiserte bygninger, inkludert hoteller, pleiehjem, studentboliger, barnehager.

I løpet av mer enn 10 års drift i Norge har Unihouse bygget over 2500 leiligheter, mens omtrent 800 er i produksjonsfasen. Modulbygg selges også i Sverige, samt de blir mer og mer populære i Polen.

- Jeg er helt overbevist om at sammen med det nye styret bestående av tidligere sjefer for Unihouse Avdeling, ble det etablert et dynamisk, effektivt og godt styrt nytt selskap, med store utviklingsmuligheter foran seg - avslutter Sławomir Kiszycki.

På vedlagt bilde: styret for Unihouse SA (fra venstre): Marcin Gołębiewski, Sławomir Kiszycki, Roman Jakubowski og Przemysław Pruszyński

 

UNIHOUSE inngikk 9. september avtale om leveranse av leiligheter i tremoduler på Jessheim.

Leveransen består av prosjektering og bygging av to boligblokker på hhv. 5 og 6 etasjer med totalt 123 leiligheter.

Prosjekteringen starter i løpet av 4.kvartal d.å mens modulproduksjonen starter i løpet av 2.kvartal 2020.  Kjøpere kan flytte inn i sine nye leiligheter i løpet av 1. kvartal 2021.

I øyeblikket oppfører UNIHOUSE 4 boligblokker med 164 leiligheter iht. avtaler som ble tegnet i juni d.å.

unia europejska