Om oss

Den 11.-13. juni 2019 i Nadarzyn i nærheten av Warszawa fant den Internasjonale Messen for Humanitær- og Utviklingshjelp sted – den første messen og konferansen om humanitær- og utviklingshjelp i Polen og Sentral- og Øst-Europa.

13.mai 2019 gav Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego [Bygg og anlegg tilsyn] i Bielsk Podlaski tillatelse til bruk av to flerfamilieboliger med et internt mekanisk ventilasjonsanlegg og nødvendig infrastruktur, lokalisert på tomter nr. 5191/12 og 5191/13 beliggende i Bielsk Podlaski ved Mickiewiczs gate.

unia europejska