Unihouse begynner på 3. etappe av "Bispelua Hus A-H" - prosjektet i Oslo, Norge.

Prosjektet ble delt inn i tre faser, hvorav den første ble implementert i 2018, den andre i første kvartal 2019 og den forventede gjennomføringen av tredje fase er fjerde kvartal 2019. I følge tidsplanen vil byggearbeidet begynne i tredje kvartal 2019.

Kontraktens gjenstand for siste etappe er utforming og bygging av 50 moduler med 24 leiligheter i. Alle boliger skal leveres nøkkelferdige med god standard.

 

Bilde: https://www.selvaagbolig.no/oslo/bispelua/