13.mai 2019 gav Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego [Bygg og anlegg tilsyn] i Bielsk Podlaski tillatelse til bruk av to flerfamilieboliger med et internt mekanisk ventilasjonsanlegg og nødvendig infrastruktur, lokalisert på tomter nr. 5191/12 og 5191/13 beliggende i Bielsk Podlaski ved Mickiewiczs gate.

Kjøpere vil kunne flytte inn til sine leiligheter så snart som i juni i år.

La oss minne på om at montering av Mickiewicz leilighetens, konstruksjon laget av paneler i treskjelett, som består av 48 leiligheter, begynte 8. oktober 2018 og tok  bare 12 dager. Etter 8 måneder fra begynnelsen er leilighetene klare til overtakelse.

- Vi gikk gjennom hele byggeprosessen uten store problemer og, som er viktigst, vi holdt tidsfrister oppgitt i kontrakten - sier Łukasz Kowalczuk, byggeleder for Mickiewicz leiligheter.