Den 13. februar 2020 signerte UNIHOUSE SA en kontrakt for bygging av et modulbasert boligbygg i Strømmen som ligger omtrent 20 kilometer fra Norges hovedstad.

Kontrakten gjelder prosjektering og oppførelse av et nøkkelferdig bygg med 24 leiligheter og en kontordel. Det består av fem etasjer i modulær teknologi og én  i armert betongkonstruksjon på bakkenivå.

Bygningens kropp var tilpasset tomtens geometri, og de fleste modulene ble designet i en uvanlig trapesform. Bygningsutformingen ble utarbeidet av arkitektfirma Rett Hjem Arkitekter.

Prosjekteringsarbeidene begynner i første kvartal 2020, produksjon planlegges i tredje kvartal 2020, og ferdigstillelse er planlagt i første kvartal 2021.