Unihouse Oddział Unibep SA w Bielsku Podlaskim zaprasza do składania ofert. Zapytania ofertowe znajdują się w poszczególnych załącznikach.

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Unieważnienie_zapytanie_nr_19.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Zapytanie_ofertowe_nr_19._Stolarka_okienna_i_drzwiowa.pdf

 Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty---zapytanie-ofertowe-nr-17a.pdf

 Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Zapytanie_ofertowe_nr_17a._Projekt_instalacji.pdf

 Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Zapytanie-ofertowe-nr-17.-projekt-instalacji.pdf - nieaktualne/unieważnione

 Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_zapytanie_ofertowe_nr_15.pdf

 Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf)  Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_zapytanie_ofertowe_nr_16.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Zapytanie_ofertowe_nr_16._Badania_p.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Zapytanie_ofertowe_nr_15._Badania_wytrzymałościowe.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf)  Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty---zapytanie-ofertowe-nr-14.-Oprogramowanie.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Zapytanie-ofertowe-nr-14.-Program-do-wiadectw-i-audytw-energrtycznych.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty---zapytanie-ofertowe-nr-13.-Niwelator.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Zapytanie-ofertowe-nr-13.-Niwelator-laserowy.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty---zapytanie-ofertowe-nr-12.-Tachimetr.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Zapytanie-ofertowe-nr-12.-Tachimetr.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty---zapytanie-ofertowe-nr-11.-Wilgo.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Zapytanie-ofertowe-nr-11.-Aparatura-do-pomiarw-wilgoi-i-temp-w-przegrodach.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty---zapytanie-ofertowe-nr-10.--Akustyka.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Zapytanie-ofertowe-nr-10.-Aparatura-do-pomiarw-akustycznych.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty---zapytanie-ofertowe-nr-2a.-Komputer.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Zapytanie-ofertowe-nr-2a.-Sprzt-komputerowy.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_zapytanie_ofertowe_nr_9._Ocena_izolacyjności_akustycznej.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Zapytanie-ofertowe-nr-9.-Oprogramowanie-do-oceny-izolacyjnoci-akustycznej.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_zapytanie_ofertowe_nr_8._Oprogramowanie_AutoCAD.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Zapytanie-ofertowe-nr-8.-Oprogramowanie-AutoCAD.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_zapytanie_ofertowe_nr_7._Oprogramowanie_do_analiz_cieplnych.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Zapytanie-ofertowe-nr-7.-Oprogramowanie-do-analiz-cieplno-wilgotnosciowych.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_zapytanie_ofertowe_nr_6._Aparatura_do_pomiaru_przyśpieszeń.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Zapytanie-ofertowe-nr-6.-Aparatura-do-pomiaru-przypieszen.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_zapytanie_ofertowe_nr_5._Pomiar_parametrów_jakości_powietrza.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Zapytanie-ofertowe-nr-5.-Pomiar-parametrow-jakosci-powietrza-oraz-komfortu-cieplnego.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_zapytanie_ofertowe_nr_4._Kamera_termowizyjna.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Zapytanie-ofertowe-nr-4.-Kamera-termowizyjna.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_zapytanie_ofertowe_nr_3._System_do_badan_szczelności.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Zapytanie-ofertowe-nr-3.-System-do-badan-szczelnosci.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty---zapytanie-ofertowe-nr-2.Sprzt-komputerowydocx.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Zapytanie-ofertowe-nr-2.-Sprzet-komputerowy.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_zapytanie_ofertowe_nr_1._Oprogramowanie_do_analiz.pdf

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe nr 11. Aparatura do pomiarów wilgoći i temp w przegrodach.pdf) Zapytanie-ofertowe-nr-1.-Oprogramowanie-do-analiz.pdf