Inwestor: Miljobyen Granas AS

Charakterystyka obiektu

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 2 498 m2

Liczba budynków: 2

Liczba mieszkań: 54

Liczba modułów: 76

Liczba kondygnacji: 2 / 4