Inwestor: CM1 Byggepartner AS

Construction completed: August 2011

Charakterystyka obiektu

Powierzchnia użytkowa mieszkań:885 m2

Liczba budynków: 1

Liczba mieszkań: 24

Liczba modułów: 26

Liczba kondygnacji: 2