Charakterystyka obiektu

Powierzchnia użytkowa mieszkań:724 m2

Liczba budynków: 1

Liczba mieszkań: 6

Liczba modułów: 23

Liczba kondygnacji: 3