Modullösningar inom byggbranschen blir alltmer populära även i Polen. Det är allt färre som tror att moduler enbart lämpar sig för byggcontainrar, provisoriska kontorsutrymmen och utställningspaviljonger. Moderna prefablösningar möjliggör uppförande av små dagis samt även bostadsbyggnader och hotell med flera plan. Alla dessa typer av konstruktioner har en trästomme.

Vid de flesta byggen i Polen går det åt hundratals ton betong och stål. I och med att den ekonomiska situationen förändras dynamiskt och människor blir allt mer miljömedvetna, börjar vi återvända till prefablösningar.

Modulteknologin bidrar till kortare byggtider då det ofta levereras färdigbyggda och möblerade moduler till byggplatsen. 90% arbeten kan utföras på fabrik, i en stängd hall där konstruktionerna inte är utsatta för negativa väderförhållanden. Detta resulterar i en produkt av mycket hög kvalitet. Det behövs mindre personal på byggplatsen, vilket ger konkreta ekonomiska fördelar. Detta är väldigt viktigt nuförtiden då det är svårt att få tag på kvalificerade arbetare.

Genom att bygga med trä bidrar vi till att reducera människans negativa miljöpåverkan. Trä är den enda naturliga råvaran som används i byggprojekt som återbildas i naturen till 100%. Trähus kännetecknas av ett mycket hälsosammare mikroklimat och högre energieffektivitet.

Unihouse slutförde sitt första träprojekt i Polen för redan 9 år sedan - det var hotellet Iskra i Mierzęcice. Efter nästan tio år har företaget återigen börjat ta sig an projekt på den polska marknaden.

Under det första kvartalet 2020 slutförde Unihouse 3 projekt för offentliga kunder. Härbärget som byggdes på uppdrag av Katowice tog bara 2 månader. Barnomsorgsanstalter uppförda för Gdansks samhällsinfrastruktur tog bara 7 månaders arbeten på byggplatsen i anspråk. Unihouse förfogar över tillräckligt många resurser när det gäller förvaltning, personal och teknologi och kan därmed tillhandahålla produkter med hög kvalitet och fördelaktiga energiparametrar till offentliga och privata kunder.

 

noclegownia cut mini Härbärget i Katowice - bakre fasaden av fibercementplattor.

 

Unihouse har över tio års erfarenhet på den skandinaviska marknaden där arbetsmetoden ”designa och bygg” tillämpas. På den polska marknaden behöver kundens projekt ofta anpassas till modulteknologin, vilket vårt företag också kan hjälpa till med.

I Polen har bolaget slutfört projektet ”Mieszkania Mickiewicza” i Bielsk Podlaski tillsammans med fastighetsutvecklaren från Unibepgruppen - Unidevelopment, semesterlägenheter ”Suntago Village”, vattenparken ”Park of Poland” i Wręcza kommun samt en prototypbyggnad för utveckling och forskning belägen alldeles vid företagets kontor där vi i framtiden kommer att utarbeta vår egen teknologi för passivbygg.

 

På huvudbilden: Barnomsorgsanstalten, vid ul. Malczewskiego i Gdańsk