Czas prac budowlanych: 7 miesięcy

Charakterystyka obiektu

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 4 631 m2

Liczba budynków: 

Liczba mieszkań: 45

Liczba modułów: 96

Liczba kondygnacji: 5