Czas prac budowlanych: 8 miesięcy / 6 miesięcy

Etap I (Z1, Z2, X3) / Etap II (X1, X2)

Charakterystyka obiektu

Powierzchnia użytkowa: 5 582 m2 / 3 951 m2

Liczba budynków: 3 / 2

Liczba mieszkań: 96 / 62

Liczba modułów: 120 / 88

Liczba kondygnacji: 4