Byggetid: 10 måneder

Egenskaper av objektet:

Total BRA: 4 808 m2

Antall bygninger: 6

Antall leiligheter: 67

Antall moduler: 120

Antall etasjer: 3/4