Byggetid: 18 måneder

Beskrivelse av bygningen:

Total BRA: 4 428 m2

Antall bygninger: 2

Antall leiligheter: 49

Antall moduler: 100

Antall etasjer: 4