Byggetid: 8 måneder / 6 måneder

Scene I (Z1, Z2, X3) / Scene II (X1, X2)

Beskrivelse av bygningen:

Total BRA: 5 582 m2 / 3 951 m2

Antall bygninger: 3 / 2

Antall leiligheter: 96 / 62

Antall moduler: 120 / 88

Antall etasjer: 4