Byggetid: 11 måneder

Beskrivelse av bygningen:

Total BRA: 1 140 m2 + 809 m2 (kjeller)

Antall bygninger:

Antall leiligheter: 16

Antall moduler: 30

Antall etasjer: 2 + garasje