Byggetid: 11 måneder

Beskrivelse av bygningen:

Total BRA: 5 155 m2

Antall bygninger: 4

Antall leiligheter: 72

Antall moduler: 166

Antall etasjer: 3-4