Byggetid: 12 måneder

Beskrivelse av bygningen:

Total BRA: 2 100 m2

Antall bygninger:

Antall leiligheter: 16

Antall moduler: 72

Antall etasjer: 3