Byggetid: 6 måneder

Beskrivelse av bygningen:

Total BRA: approx. 4 400 m2

Antall bygninger:

Antall leiligheter: 53

Antall moduler: 120

Antall etasjer: 4 / 5