Byggetid: 17 måneder

Beskrivelse av bygningen:

Total BRA: 3 050 m/ 2 450 m2

Antall bygninger: 3 / 2

Antall leiligheter: 44 / 32

Antall moduler: 104 / 84