Byggetid: 6 måneder

Beskrivelse av bygningen:

Total BRA: 1 432 m2

Antall bygninger: 1

Antall leiligheter: 18

Antall moduler: 36

Antall etasjer: 3