Byggetid: 4 måneder

Beskrivelse av bygningen

Total BRA: 1 212 m2

Antall bygninger:

Antall leiligheter:   18

Antall moduler: 33

Antall etasjer: 3 / 4