Byggetid: 15 måneder

Building BT1 / Building BB2

Beskrivelse av bygningen:

Total BRA: 6 363 m2

Antall bygninger: 4

Antall leiligheter: 79

Antall moduler: 134

Antall etasjer: 3 / 4