Byggetid: 3 måneder

Beskrivelse av bygningen:

Total BRA: 3128 m2

Antall bygninger: 92

Antall etasjer: 1

Antall moduler: 92