Innholdet på nettstedet www.unibep.pl, inkludert tekst, grafikk og sideoppsett, tilhører Unibep Spółka Akcyjna med hovedkontor i Bielsk Podlaski, ul. 3 maja 19 og er beskyttet av loven, særlig av lov av 4. februar 1994 om opphavsrett og beslektede rettigheter.

Hver person som bruker denne nettsiden er forpliktet til å overholde loven om opphavsrett.

Kopiering er kun tillatt til personlig bruk og kun i rimelige mengder. Ingen del av dette nettstedet kan kopieres, overføres elektronisk eller endres på en annen måte, kobles eller brukes til kommersielle formål uten forutgående skriftlig samtykke fra Unibep Spółka Akcyjna. Unibep Spółka Akcyjna påtar seg intet ansvar for eventuelle feil eller utdatert informasjon eller materiale. Unibep Spółka Akcyjna er ikke ansvarlig for bruken av nettstedet.

Brukeren av nettstedet har fullt ansvar for eventuelle skader som følge av denne bruken.