Marcin Golebiewski 1

Marcin GołębiewskiStyreleder i Unihouse SA

Født i 1981. Mastergrad i sivilingeniør. Siden slutten av studiet, eller siden 2006, han har vært assosiert med Unihouse Oddział Unibep. Han var en formann, byggeleder, montasjeleder og kontraktsjef påbyggeplasser i Polen og Norge. Han overvåker gjennomføring og finansiering av prosjekter i Skandinavia.Født i 1981. Mastergrad i sivilingeniør. Siden slutten av studiet, eller siden 2006, han har vært assosiert med Unihouse Oddział Unibep. Han var en formann, byggeleder, montasjeleder og kontraktsjef påbyggeplasser i Polen og Norge. Han overvåker gjennomføring og finansiering av prosjekter i Skandinavia. Siden november 2019 har han vært Styremedlem i Unihouse SA.

Slawomir Kiszycki 1

Sławomir KiszyckiNestleder i Styret for Unihouse SA

Født i 1973. Han har fullført opplæring ved Szkoła Główna Handlowa w Warszawie [Handelshøyskole i Warszawa]. Han har fullført også MBA-videre-og etterutdanningsstudier ved Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich [Europeisk Akademi for Lederkomepetanser] ved Handelshøyskole i Warszawa, han var student på doktorgradsstudier ved Kolegium Zarządzania i Finansów [Kollegium for Ledelse og Finans] ved Handelshøyskole i Warszawa, har tillatelsen gitt av Finansdepartementet til å sitte i representantskap i statseide selskaper. I årene 1998–2006 jobbet han i banknæringen. Siden mai 2009 i Unibep SA sitt finansdivisjon. Fra og med den 1. september 2011 ble han betrodd en lederstilling - han ble Viseadministrerende Finanssjef, og den 1. juli 2012 fikk han stilling som Finansdirektør. I juni 2014 ble han Viseleder i Styret for Unibep SA. Medlem av Representantskapet for Monday Development SA, fungerer som prokurist i Budrex-Kobi Sp. z o.o. og Unibep PPP Sp. z o.o., varamedlem i Styret for Seljedalen AS. Siden november 2019 har han vært Styreleder i Unihouse SA.

Roman Jakubowski 1

Roman JakubowskiStyremedlem i Unihouse SA

Født i 1975. Sivilingeniør med mastergrad. Han har eksamen fra Bialystok teknologiske universitet innen byggteknologi og -organisasjon , samt høyere studier i eiendomsvurdering. Han begynte sin profesjonelle karriere umiddelbart etter studier i Veiadministrasjon i Bialystok, distriktet Sokółka som spesialist i teknisk avdeling. På Unibep SA har han jobbet siden 2. februar 2001. Han har gått gjennom nesten alle nivåer i karrieren sin. Han var byggingeniør, byggeleder og kontraktsjef. Han ledet oppførelsen av det prestisjetunge Alfa-galleriet i Białystok. Han var også direktør for nordøst- markedet. I 6 år har han vært leder for Unihouse avdeling. Siden november 2019 har han vært Styremedlem i Unihouse SA.