I dagene fra 13. til 14. mai 2020 utførte DNV GL  en resertifiseringsrevisjon av miljøstyringssystemet i henhold til ISO 14001- standarden. På grunn av COVID-19 og selskapets gjeldene regler var ettersynet uvanlig fordi møtene ble holdt online ved hjelp av Microsoft Teams-verktøyet.

Revisjonen gav positive resultater. Unihouse fikk en forlengelse av gyldighetsperioden for nåværende sertifikat. Et nytt sertifikat vil bli utstedt hvis den andre delen av revisjonen også gir gode resultater. Denne revisjonen vil bli utført i september i år, med deltakelse av revisorer og allerede i selskapets lokaler i Bielsk Podlaski, samt i fabrikker, på kontorer i Białystok og på byggeplasser.

Vi takker alle som deltok i revisjonen, for deres tid, meningsfylte svar og vilje til å samarbeide med revisorene.

 

Katarzyna Rakowska

Magda Kretowicz

Anna Warszycka

Audyt