De to første bygningene i Heimdalsporten er ferdigstilt.

Vi har fått bilder og videoklipp fra prosjektet Heimdalsporten i Trondheim. Bygningene er meget pene.

- Vi har overlevert første bygg (Hus D) til byggherren. Overlevering og gjennomgang av leilighetene til kundene er gjennomført og tok nesten 4 uker. Kundene som har flyttet inn er meget fornøyde med sine nye leiligheter, sier prosjektleder i Unihouse Tomasz Kiezel. Om en uke skal vi begynne befaringer i bygg 2 og i begynnelsen av desember skal nye leiligheter overleveres til nye beboere. I mars 2021 starter vi med tredje byggetrinn.

Det er verdt å legge til at sammenstillingen av første bygning begynte 20. april 2020. 

For å oppsummere - Heimdalsporten består av fire boligblokker utført i tremoduler med tilsammen 200 leiligheter. To blokker på 7 etasjer og to på 8 etasjer.

Vennligst se vedlagte video og bilder.

 

Bilder av Heimdalsporten fra begynnelsen av november 2020.

content 2

content