UNIHOUSE S.A. med en kontrakt for implementering i modulær teknologi med navnet ”Kløvertunet” på det norske markedet.

UNIHOUSE S.A. med forretningskontor i Bielsk Podlaski informerer om at den 24. november 2020 ble det inngått en kontrakt for implementering av investering i modulær teknologi med navnet ”Kløvertunet” i Jessheim, Norge, som utgjør den andre etappen av boliginvesteringen med navnet ”Vestbyen” som UNIHOUSE implementerer nå.

Gjenstanden for kontrakten er prosjektering og bygging av tre bygninger med seks etasjer med totalt 120 leiligheter i modulær treteknologi. Den bestillende parten er Bekkefaret Bolig AS med forretningskontor i Oslo, Norge. Godtgjørelsen for gjennomføring av kontrakten utgjør 147 millioner kroner netto, noe som tilsvarer cirka 61,55 millioner.

Begynnelsen av prosjekteringsarbeider er planlagt i fjerde kvartal 2020, og byggearbeider i første kvartal 2021, mens start av UNIHOUSEs produksjon vil bli bekreftet etter mottakelse av beslutningen gitt av Den bestillende parten, som skal finne sted i første kvartal 2021. Fullføring av Investeringen er planlagt til andre kvartal 2022.