UNIHOUSE er en partner i opplæringskonferansen "PREFABRIKASJON I KONSTRUKSJON".

Arrangementet, arrangert av ARCHMEDIA, ble avholdt torsdag 29.10.2020 online, i tråd med gjeldende sanitærretningslinjer og samlingsforbud. Konferansen ble delt inn i 2 økter. Den første angikk prefabrikkerte trekonstruksjoner, den andre var knyttet til betongkonstruksjoner.

Dr. hab. ingeniør Łukasz Drobiec, professor ved Det schlesiske tekniske universitet og dr. ingeniør Paweł Sulik, Institutt for brannforskning, ITB [Byggforskningsinstitutt] ble invitert til ekspertgruppen.
UNIHOUSE SA, UNIBEP-gruppen, som en av partnerne av arrangementet, gjennomførte en opplæring med tittelen "Introduksjon til prosjektering i modulær teknologi".

- Vi er glade for at vi til tross for den nåværende epidemiologiske situasjonen kan vi fortsatt delta aktivt i utvikling av modulær teknologi, møte online og dele en stor del av vår kunnskap og arbeid med opplæringsdeltakere – sier opplæringsleder, arkitekt Tomasz Perkowski.

120 deltakere deltok i arrangementet