Teknologier tilbys av UNIHOUSE er vellykket brukt av investorer til bygging av hoteller, moteller, catering og service sentre. Modulkonstruksjon er til og med predisponert til rimelige og økonomiske moteller.

I tilfelle en bygning med et slikt formål er en stor fordel for investoren den hurtige gjennomføringen av investeringen. Takket være den fullt datastyrt fabrikk som er flyttet til fabrikken, kan noen få dusin moteller bygges på bare noen få dager. Fordi enkeltmoduler kan kombineres med hverandre, er det mulig å ordne rom som er egnet for flere personer.

I de ovennevnte arrangementene kommer inngangen til rommet fra den ytre korridoren som strekker seg langs motellet, noe som er en felles løsning for denne typen anlegg.

Den utmerkede varmeisoleringen av bygningen gjør de elektriske radiatorene tilstrekkelig til oppvarming, som i fravær av hotellets gjester kan utelukkes, noe som betydelig bidrar til lavere driftskostnader.