Moduler i treskjelett teknologi er et veldig godt element for oppføring av nullenergibygg. Som følge av prosjekt nr. RPPD.01.02.01-IZ.00-20-0004/16 kalt "Nullenergibygg i modulær konstruksjon" medfinansiert fra Det europeiske regionale utviklingsfondet, har vi utviklet teknologi brukt til å bygge slike nullenergihus.

Som en del av dette prosjektet har vi laget en prototyp til nullenergibygg og testet den under reelle forhold, slik at vi kan tilby et velprøvd produkt med veldig gode parametere.

budynek zeroenergetyczny

Et slikt anlegg har veldig lavt energiforbruk og er utstyrt med fornybare energikilder, for eksempel en varmepumpe eller solcellepaneler. I forbindelse med bruk av trekonstruksjon som har lave utslipp av karbondioksid til atmosfæren, opprettes det et økologisk produkt som samsvarer med gjeldende standarder for klimaansvar og omsorg for miljøet.


logo FE Program Regionalny