10 czerwca 2016 roku miało miejsce uroczyste przekazanie terenu pod budowę mostu w mieście Supraśl. Wykonawcą tej inwestycji będzie Budrex-Kobi Sp. z o.o., firma należąca do Grupy Unibep oraz Oddział Drogowy Unibep SA.

 Most, który będzie częścią drogi nr 676,  będzie miał długość 72 metrów, szerokość – 7 metrów. Prócz wybudowania mostu, zostanie zmodernizowana droga na odcinku ok. 1,5 kilometra.

Całość robót ma zostać zakończone 30 lipca 2017 roku. Całkowity koszt inwestycji to 12,5 mln zł.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz województwa podlaskiego, samorządów lokalnych oraz wykonawcy.