Grupa Unibep znalazła się w dziesiątce największych przedsiębiorstw budowlanych działających w Polsce. Raport dotyczący branży budowlanej - stanu obecnego i prognoz rozwoju - opublikował Deloitte.

W obszernym raporcie eksperci Deloitte przeanalzowali największe firmy branży budowlanej w Polsce zarówno pod względem wskażników finansowych, jak też perspektyw rozwoju rynku. Grupa Unibep została skfalifikowana na 10. miejscu pod względem przychodów za rok 2015.

"Podstawowym przedmiotem działalności, na którym skupia się Grupa Unibep, jest wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – działalność deweloperska, świadczeniem usług budowlano-montażowych, budownictwem drogowym oraz budownictwem mostowym. Powyższe roboty budowlane wykonywane są zarówno na terenie Polski, jak i za granicą - czytamy w raporcie. - W 2015 roku Grupa UNIBEP zatrudniała 1 129 pracowników i osiągnęła przychód z podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 1,2 mld zł, odnotowując wzrost sprzedaży o ponad 15% względem poprzedniego roku. W 2015 roku przychody w 81% zostały wygenerowane na terytorium kraju, a w pozostałej części pochodziły z eksportu głównie do Skandynawii (głównie do Norwegii), Rosji, Białorusi oraz na rynek niemiecki. W strukturze sprzedaży wg. Segmentów rynku 70% przychodów generowane było przez działalność budowlaną kubaturową. To, co wyróżnia Grupę Unibep na tle konkurencji, to działalność produkcyjna. W Fabryce Domów Modułowych w Bielsku Podlaskim, największej tego typu fabryce w Polsce, produkowane są budynki modułowe, które następnie montowane są w Skandynawii (przede wszystkim na rynku norweskim). 

W raporcie znalazły się także opinie Leszka Goąbieckiego, prezesa zarządu Unibep SA. - Celem Grupy Unibep jest w perspektywie kilku lat istotne zwiększenie udziału eksportu w przychodach. Już teraz istotnym elementem strategicznego rozwoju działalności Grupy jest budownictwo modułowe w Skandynawii - powiedział prezes. Dodał, że "z uwagi na spodziewane zmniejszenie rynku budowlanego w Polsce po zakończeniu aktualnej perspektywy unijnej już teraz polskie spółki budowlane powinny myśleć o ekspansji na rynki zagraniczne."