Rada Nadzorcza Unibep SA na posiedzeniu w dniu 16 maja 2017 r. podjęła uchwały w sprawie powołania zarządu 5. kadencji.

Na kadencję trwającą 3 lata zostali powołani:

1. Leszek Marek Gołąbiecki - Prezes Zarządu

2. Sławomir Kiszycki - Wiceprezes Zarządu

3. Marcin Piotr Drobek – Wiceprezes Zarządu

4. Jan Piotrowski – Członek Zarządu.

Uchwały w sprawie powołania ww. osób wejdą w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. w 2017 roku oraz uzyskania przez poszczególne osoby absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2016 roku.

Poniżej prezentujemy życiorysy wszystkich Członków Zarządu UNIBEP S.A.

1. Leszek Marek Gołąbiecki - Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki

od VI 2014 – Prezes Zarządu,

2005 – 2014 – Wiceprezes Zarządu Unibep S.A., Dyrektor ds. Budownictwa

2002–2004 Budimex Dromex S.A. – Kierownik Kontraktu

2000–2002 Budimex-Unibud S.A. – Kierownik Kontraktu

1995–1999 UNIBUD S.A. – Kierownik Kontraktu

Leszek Marek Gołąbiecki jest absolwentem Politechniki Białostockiej, posiada tytuł mgr inż. budownictwa. Pełni funkcję członka Rad Nadzorczych w Unidevelopment S.A. oraz Budrex – Kobi Sp. z o.o.

 

2. Sławomir Kiszycki - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

od VI 2014 - Wiceprezes Zarządu Unibep S.A., Dyrektor Finansowy; 

VI 2013 – VI 2014 – Członek Zarządu Unibep S.A., Dyrektor Finansowy

VII 2012 – VI 2013 – Prokurent Unibep S.A., Dyrektor Finansowy

IX 2011 – VI 2012 - Zastępca Dyrektora Finansowego Unibep S.A., Główny Kontroler Finansowy Grupy

V 2009–VIII 2011 - Kierownik Działu Finansowego Unibep S.A.

2006–2009 – Casablanca Catering sp. z o.o. (działalność gastronomiczno-hotelowa) – Dyrektor Finansowy

2001–2006 – Kredyt Bank S.A., CBK w Białymstoku, Doradca Klienta Korporacyjnego, analityk kredytowy,

1998–2001 – Bank PEKAO S.A. Oddział w Białymstoku – Menedżer Klienta Korporacyjnego, analityk kredytowy

Sławomir Kiszycki ukończył studia podyplomowe MBA przy Europejskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, był słuchaczem studiów doktoranckich przy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, a także zdobył dyplom Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce w Warszawie świadczący o zdobyciu uprawnień na stanowisko głównego księgowego. Pełni funkcję członka Rady Nadzorczej spółki zależnej Monday Development S.A., a także funkcję prokurenta w Budrex-Kobi Sp. z o.o. oraz zastępcy członka Rady Dyrektorów w Seljedalen AS.

 

3. Marcin Drobek – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Budownictwa

od VI 2014 – Członek Zarządu, Dyrektor Budownictwa Unibep S.A.

VI 2009 – IV 2010 – Prokurent w Unidevelopment Sp. z o.o.

2007 – 2014 – Dyrektor rynku warszawskiego, a następnie Dyrektor Budownictwa Krajowego Unibep S.A.

2006 – 2007 – Koordynator rynku warszawskiego Unibep S.A.

2004 – 2006 – Majster budowy, a następnie kierownik budowy w Unibep S.A.

2003 – 2004 – Majster produkcji, inżynier budowy w Unimex sp. j.

Pan Marcin Drobek ukończył Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej na kierunku budownictwo. Uczestniczył też w rocznym programie Management 2010 ICAN Institute. Pełni funkcję członka Rady Nadzorczej spółki zależnej Budrex-Kobi sp. z o.o.

 

4. Jan Piotrowski

od II 2015 - członek Zarządu, dyrektor handlowy Unibep S.A.

2007 – 2015 - UNIBEP S.A. - dyrektor ds. rozwoju,

2005 – 2007 - UNIBEP S.A. - kierownik kontraktu,

2000-2005 - INSTAL S.A. w Białymstoku - dyrektor ds. produkcji,

1995 -1999 - RAAB KARCHER ENERGY SERVICES (VITERRA) Sp. z o.o. – doradca techniczno-handlowy, pełnomocnik handlowy, kierownik kontraktu,

1982-1995 - PIP INSTAL Białystok – inżynier budowy, kierownik robót, kierownik kontraktu, kierownik grupy robót.

Jan Piotrowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Białostockiej, kierunek - inżynieria środowiska. Posiada uprawnienia państwowe potwierdzające przygotowanie do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, a także ukończone podyplomowe studium menedżerskie w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczył w rocznym programie Management 2010 ICAN Institute.

Na zdjęciu (od lewej): Leszek Gołąbiecki, Jan Piotrowski, Sławomir Kiszycki oraz Marcin Drobek