W dniach 25-26 sierpnia 2020 roku miał eksperyment badawczy pod nazwą "Bezpieczny pożarowo szkieletowy dom drewniany. Eksperyment pożarowy w skali rzeczywistej budynku wielokondygnacyjnego". Inicjatorem przedsięwzięcia był  Instytut Techniki Budowlanej pod kierownictwem doktora Pawła Sulika i  Państwowej Straży Pożarnej (PSP), przy współudziale UNIHOUSE pod kierunkiem inż. Marty Nazarczuk oraz Grupy Saint-Gobain. Głównym celem eksperymentu była zmiana przepisów przeciwpożarowych i budowlano-technicznych dotyczących wielokondygnacyjnych budynków budowanych w technologii drewnianej. 

DSC04582

Na potrzeby eksperymentu firma UNIHOUSE wybudowała liczący ponad 110 m2 budynek składający się z 8 pomieszczeń, dwóch kondygnacji i czterech modułów. Trzy moduły umieszczono na parterze, czwarty na pierwszym piętrze. Budynek został wyposażony w rury, kable, kanały wentylacyjne i gniazdka elektryczne typowe dla użytkowanego lokalu. Zadbano, by układy warstw w jego przegrodach były zgodne z polskimi wymaganiami prawnymi. Zapewniono w nim nawet typowe uszkodzenia, które można spotkać w mieszkaniach - takie jak np. otwory w okładzinach na ścianach.

Budynek zrealizowany przez UNIHOUSE stanął na terenie poligonu Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach. 

DSC03907

Ministerstwo Środowiska podkreśliło, że rozwój budownictwa drewnianego jest jednym z priorytetów rządu. Dodano, że zgodnie z ustaleniami Rady Mieszkalnictwa w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazane jest podjęcie działań zwiększających udział technologii drewnianej w  budownictwie mieszkaniowym, a sektor budownictwa drewnianego przyczyni się do realizacji celów Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Badanie procesu spalania dwukondygnacyjnego budynku o szkieletowej konstrukcji drewnianej w pełnej skali odbyło się według scenariuszy pożarowych uzgodnionych z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. Przewidziano realizację różnych wariantów rozprzestrzeniania się ognia: trzy scenariusze pożaru we wnętrzu budynku oraz dwa scenariusze pożaru zewnętrznego.

- Dzisiejszy eksperyment  w pełni potwierdził tezę, że wielopoziomowe, szkieletowe budynki drewniane są bezpieczne pożarowo. W eksperymencie maksymalna temperatura w pomieszczeniu, w którym rozwijał się pożar wynosiła 1160 stopni celsjusza, natomiast w pomieszczeniu znajdującym się powyżej, na podłodze panowała temperatura pokojowa – 23 stopnie Celsjusza – mówi doktor Paweł Sulik z Instytutu Techniki Budowlanej, który był jednym z głównych inicjatorów wydarzenia, które odbyło się 26 sierpnia 2020 w ośrodku szkoleniowym Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach (woj. mazowieckie).

Doktor Paweł Sulik ITB

Eksperyment został sfilmowany, pobrano także próbki do badań. Mają one dostarczyć wiedzy, która pozwoli na zmianę przepisów techniczno-budowlanych w zakresie wymagań́ dotyczących stopnia palności (klasy reakcji na ogień́) wyrobów budowlanych oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy wykonane z drewna. Projekt ostatecznie potwierdził również skuteczność biernej ochrony pożarowej zastosowanych systemów.

DSC04712


Zobacz też:

 

 

📍 KONFERENCJA ONLINE: Bezpieczeństwo i ubezpieczenia - budownictwo drewniane

  

📍 CYKL FILMÓW: Dom Bezpieczny Pożarowo: