UNIHOUSE S.A. z umową na realizację w technologii modułowej pn. „Kløvertunet” na rynku norweskim.

UNIHOUSE S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim informuje o zawarciu w dniu 24 listopada 2020 r. umowy na realizację w technologii modułowej inwestycji pn. „Kløvertunet” w Jessheim w Norwegii, stanowiącej II etap realizowanej obecnie przez UNIHOUSE inwestycji mieszkaniowej pn. „Vestbyen”. 

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie w technologii  modułowej drewnianej trzech sześciokondygnacyjnych budynków, w których znajdzie się łącznie 120 lokali mieszkalnych. Zamawiającym jest Bekkefaret Bolig AS z siedzibą w Oslo w Norwegii. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wynosi 147 mln NOK netto, co stanowi równowartość ok. 61,55 mln

Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano w IV kwartale 2020 r., a prac budowlanych w I kwartale 2021 r., przy czym rozpoczęcie produkcji przez UNIHOUSE zostanie potwierdzone w momencie otrzymania decyzji Zamawiającego, co  powinno nastąpić w I kwartale 2021 r.   Natomiast zakończenie Inwestycji przewidziano na II kwartale 2022 r.