Nowy rok przyniósł zmiany w zarządzie Unibep SA - jest on czteroosobowy. Ale to nie jedyna zmiana w zarządach spółek w Grupie Unibep.

Nowym członkiem zarządu Unibep SA jest Adam Poliński, który kierował Oddziałem Infrastruktury Unibep SA.

Adam Poliński urodził się w 1971 roku. Ukończył Wydział Ekonomiczny Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz studia podyplomowe z rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Od 1996 r. nauczyciel akademicki, współpracujący z firmami i samorządami w zakresie doradztwa finansowego. W latach 2006-2018 zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, nadzorujący m.in. Zarząd Dróg Miejskich, Departament Inwestycji, Architektury i Urbanistyki. W Zarządzie Dróg Miejskich odpowiedzialny był za przygotowanie i realizację inwestycji miejskich oraz pozyskiwanie na nie funduszy unijnych.  W Unibep SA od września 2018 r., najpierw jako Pełnomocnik Zarządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, a następie od lutego 2019 r. dyrektor Oddziału Infrastruktury Unibep S.A., a także członek Rady Nadzorczej Budrex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

W listopadzie 2020 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko członka zarządu spółki. Tę funkcję objął od nowego roku.

Zarząd Unibep SA jest obecnie czteroosobowy: prezesem zarządu jest Leszek Gołąbiecki, wiceprezesami zarządu: Sławomir Kiszycki i Krzysztof Mikołajczyk oraz Adam Poliński.  

Zmienił się także zarząd Unihouse SA, jest trzyosobowy. Od nowego roku prezesem zarządu jest Marcin Gołębiewski. Nowy prezes Unihouse SA urodził się w  1981 roku. Jest magistrem inżynierem budownictwa. Od zakończenia studiów, czyli od 2006 roku, związany z  Unihouse Oddział Unibep. Był majstrem, kierownikiem budowy, kierownikiem robót montażowych i kierownikiem kontraktu na budowach w  Polsce i  Norwegii. Sprawuje nadzór wykonawczy i  finansowy nad projektami prowadzonymi w  Skandynawii. W  listopadzie 2019 roku objął stanowisko Członka Zarządu Unihouse SA. Od nowego roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Unihouse SA.

Od nowego roku wiceprezesem Unihouse SA jest Sławomir Kiszycki, zaś członkiem zarządu Roman Jakubowski.