Kolejna umowa Unihouse SA na rynku niemieckim. Dla konsorcjum ARGE Kernen Beinsteiner Straße, składającego się z firm AH Aktiv-Haus GmbH z siedzibą w Stuttgarcie oraz WOLFF & MÜLLER Hoch und Industrie-bau GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Modulares Wohnen z siedzibą w Stuttgarcie,  podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i realizację w technologii modułowej trzech budynków, w których znajdą się 24 lokale mieszkalne. Wartość umowy to ok. 15,4 mln zł. 

Realizacja prac projektowych przy inwestycji pt.  „Kernen” w Kernen w Niemczech nastąpi w III kwartale 2021 r., a rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na I kwartał 2022 roku. Całą inwestycję zakończymy w III kwartale 2022 roku, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi po zawarciu przez inwestora umowy z klientem końcowym, co jest planowane na   wrzesień 2021 roku.

Przypomnijmy, że w lipcu 2020 r. Unihouse SA zawarł z podmiotami tworzącymi konsorcjum umowę na realizację 6 budynków modułowych w Stuttgarcie.