Dotyczy zamówienia aparatury do pomiaru parametrów jakości powietrza oraz komfortu cieplnego