Dotyczy zamówienia aparatury do pomiaru przyśpieszeń