Dotyczy zamówienia oprogramowania do analiz cieplno-wilgotnościowych