dotyczy zamówienia aparatury do pomiarów akustycznych