Dotyczy zamówienia aparatury do pomiaru wilgoci i temperatury w przegrodach