Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr UE 001/2018 Zmieniony 22.02.2018