Czas prac budowlanych: 8 miesięcy

Charakterystyka obiektu

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 4802 m2

Liczba budynków: 

Liczba mieszkań: 89

Liczba modułów: 127

Liczba kondygnacji: 5