Allmän information

På vår webbplats använder vi oss av cookie-filer för att lagra information på din  dator. Användning av webbplatsen innebär att cookie-filer kommer att lagras på din  dator i enlighet med denna policys bestämmelser.  Om du inte vill att cookie-filer lagras på din dator var god vidta lämpliga åtgärder i din webbläsare eller  låta bli att använda våra webbtjänster.

Var är cookie-filer?

Cookie-filer (så kallade ”kakor”) är textfiler som lagras i din webbläsare  varje gång du besöker vår webbplats. Dessa möjliggör för webbplatsens operatör att identifiera din dator  för att kunna visa webbsidan i enlighet med dina preferenser.  Dessa hjälper också till att komma ihåg  dina tidigare besök på webbplatsen  och känner igen din dator vid varje nytt besök. 

Typer av cookie-filer

Det finns två typer av cookie-filer: ”Beständiga” kakor (persistent cookies) och  ”sessionskakor” (session cookies). Beständiga kakor lagras i användarens  dator under en tid som bestäms av cookie-filernas inställning eller tills användaren raderar dem. Sessionskakor däremot är korttidsfiler som  lagras i användarens dator tills han eller hon lämnar webbplatsen eller stänger webbläsaren. 

Varför används cookie-filer?

Cookie-filer lagrar nyttig information och används för att presentera webbplatsen  enligt dina preferenser. I synnerhet används cookie-filer för att:

  • trygga en oavbruten inloggning på webbplatsen,
  • anpassa webbplatsens innehåll till dina preferenser särskilt  vad gäller de filer som känner igen din dator,
  • samla statistiska uppgifter för att webbplatsens operatör  skall kunna få insyn i hur webbtjänsten används och kunna förbättra dess funktionalitet och innehåll (Google Analytics).
  • språkversioner

Vägran att acceptera den aktuella webbsidans kakor

De flesta webbläsarna är inställda på att acceptera  lagring  av kakfiler. Du har dock möjlighet att stänga av  cookie-filer genom att ändra på webbläsarens inställningar. Dessa inställningar kan ändras så  att användning av vissa cookie-filer  tillåts  eller att du varje gång blir underrättad om lagring av kakor på din dator. På detta vis kan du bestämma om du accepterar eller  inte accepterar cookies. Närmare upplysningar om hur man handskar  kakor  finns i webbläsarens inställningar.