Marcin Golebiewski 1

Marcin GołębiewskiOrdförande och Styrelsen för Unihouse S.A.

Född 1981. Civilingenjör. Sedan slutet av studierna, eller sedan 2006, har han varit associerad med Unihouse Oddział Unibep. Han har varit ordförande, byggnadschef, monteringschef och kontraktschef på byggarbetsplatser i Polen och Norge. Han övervakar genomförandet och finansieringen av projekt i Skandinavien. Sedan november 2019 har han varit Styrelseledamot för Unihouse SA.

Slawomir Kiszycki 1

Sławomir KiszyckiVice Ordförande och Styrelsen för Unihouse S.A.

Född 1973. Han tog examen från Warszawa Ekonomihögskolan. Han avslutade också MBA-utbildningen på den Europeiska Akademin för Ledarskap (Europejska Akademia Umiejętności Menadżerskich) på Warszawa Ekonomihögskolan. Han var åhörare på doktorandstudier på ledarskap- och finanskollegiet vid Warszawa Ekonomihögskolan. Han har de befogenheter, som Finansministeriet har beviljat, för att sitta i styrelser i statligt ägda företag. Under åren 1998–2006 arbetade han inom bankbranschen. Han arbetar i finansavdelningen i Unibep SA sedan maj 2009. Sedan 1 september 2011 har han en chefsbefattning - han blev vice finanschef och den 1 juli 2012 blev han finansdirektör. Juni 2014 blev han vice ordförande i styrelsen för Unibep SA. Han är ledamot i styrelsen för Monday Development SA, ombud i Budrex-Kobi Sp. z o.o. och Unibep PPP Sp. z o.o., vice styrelseledamot i Seljedalen AS. Sedan november 2019 har han varit ordförande i styrelsen för Unihouse SA.

Roman Jakubowski 1

Roman JakubowskiStyrelseledamot för Unihouse SA

Född 1975. Civilingenjör. Han tog examen från Bialystok tekniska högskola i teknik och organisation av byggnader och högre studier i fastighetsbedömning. Han började sin professionella karriär omedelbart efter studier i Vägverket i Bialystok, distriktet Sokółka som specialist på en teknikavdelning. På Unibep SA har han jobbat sedan 2 februari 2001. Han har gått igenom nästan alla nivåer i sin karriär, han har varit konstruktionsingenjör, byggnadschef och kontraktschef. Han ledde byggandet av det prestigefyllda Alfa-galleriet i Białystok. Han var också chef för nordöstra marknaden. Han har varit chef för Unihouse-avdelningen i 6 år. Sedan november 2019 har han varit Styrelseledamot för Unihouse SA.